Create better lessons quicker
1) A kémiai kötés bomlása elektronszerkezet-változást eredményez. a) Igaz b) Hamis 2) Ha a reakció energiafelszabadulással jár, akkor a reakció: a) exoterm b) endoterm 3) A reakcióhő függ a részfolyamatok sorrendjétől. a) Igaz b) Hamis 4) A felületen lejátszódó reakció: a) homogén b) heterogén 5) Az aktivált komplexumból mindig új részecske keletkezik. a) Igaz b) Hamis 6) A reakciósebesség független a kiindulási anyagok koncentrációjától. a) Igaz b) Hamis 7) Mi NEM jellemző a katalizátorokra ? a) maradandóan nem változnak meg b) a reakcióhőt nem befolyásolják c) lassítják a reakciót 8) Minden sav-bázis reakció megfordítható folyamat. a) Igaz b) Hamis 9) A reakciósebességi állandó jele: a) k b) K c) R d) r 10) Az egyensúlyi állandó jele: a) k b) K c) E 11) A kémiai egyensúly kialakulásakor: a) az ellentétes irányú reakciók azonos sebességgel mennek végbe b) nincs kémiai reakció a rendszerben 12) A dinamikus egyensúlyi rendszmegzavarásakor annak a folyamatnak a sebessége nő amelyik: a) a zavaró hatást növeli b) a zavaró hatást csökkenti 13) A nyomás változtatásával: a) minden egyensúlyi reakció befolyásolható b) gázmolekulaszám-változással járó reakciók befolyásolhatók c) semmilyen reakció nem befolyásolható 14) A protont (hidrogéniont) leadó molekula, vagy ion: a) sav b) bázis 15) Az egyensúlyi reakciókban alkalmazott jel a kiindulási aanyagok és a termékek között: a) ≡ b) ⇌ c) ≤ 16) A savként és bázisként reagáló anyag elnevezése. a) attofer b) amtofer c) amfoter d) amfora
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives