Create better lessons quicker
1) Mi volt a címe első sikeres verseskötetének? a) Még egyszer b) Versek c) Új versek d) A Magunk szerelme 2) Melyik verseskötet szolgált felépítésében mintául az Új versekhez. a) A képek könyve b) Egy évad a pokolban c) Szaturnuszi költemények d) A Romlás virágai 3) Ki írta A Romlás virágai című verseskötetet? a) Rilke b) Rimbaud c) Verlaine d) Baudelaire 4) Milyen stílusirányzat dominál Ady verseiben? a) romantikus b) klasszicista c) szimbolista d) szürrealista 5) Mi volt a címe annak a versnek, mely az Új versekelőhangja volt? a) A magyar Ugaron b) Góg és Magóg c) Új vizeken járok d) Párisban járt az Ősz 6) Milyen stíluselemek jelennek meg alkotásaiban? a) expresszionista b) dadaista c) kubista d) szürrealista 7) Király István, hogy nevezi a meg nem alkuvó, büszke dacot Ady magatartásában? a) dukk-dukk affér b) mégis-morál c) egoizmus d) lázadás 8) Melyik szó a Góg és Magóg című költemény kulcsszava? a) mégis b) új c) száll d) elátkozza 9) Király István milyen stílus meghatározást használ Ady költészetében? a) szecessziós b) klasszicista c) modern d) szimbolista 10) Milyen szimbólumokat használ Góg és Magóg című költeményében Ady? a) mitológiai b) magyar történelmi c) morális d) bibliai
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives