Create better lessons quicker
Nemzeti Park - viszonylag nagy kiterjedésű terület, ahol 1 vagy több ökoszisztéma van jelen, és azt ember alig vagy egyáltalán nem változtatja meg, tájvédelmi körzet - nagyobb, általában összefüggő terület, melyet szépsége, jellegzetessége és történeti értékei alapján védetté nyilvánítják, természetvédelmi terület - kisebb, összefüggő terület, amely védetté van nyilvánítva (szikes tó, védett láp), természeti emlék - egyedi, speciális természeti érték (védett forrás),

ÖsszekötőNP fogalmak

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives