1) Svatý Martin byl a) lékař b) voják c) učitel 2) Svatý Martin byl a) hodný b) zlý 3) Svatý Martin potkal a) prince b) vojáka c) žebráka 4) Svatý Martin se rozdělil se žebrákem a) o boty b) o jídlo c) o půlku pláště 5) Plášť je a) jídlo b) oblečení c) zvíře 6) Protože byl hodný, měl se svatý Martin stát a) zahradníkem b) biskupem c) kuchařem 7) Kdo je biskup? a) prezident b) farář c) řidič 8) Svatý Martin se schoval mezi a) husy b) slepice c) psy 9) Husa a) kdáká b) štěká c) kejhá 10) Na svatého Martina se pečou a) dorty b) martinské rohlíčky c) trubičky

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?