Create better lessons quicker
1) Kivel találkozott Jézus a kútnál? a) egy farizeussal b) a samáriai asszonnyal c) Péterrel d) édesanyjával 2) Melyik város kútja mellett játszódik a történet? a) Jeruzsálem b) Betlehem c) Sikár d) Názáret 3) Mit mondott Jézus a kútnál? "Aki énbennem hisz... a) soha nem szomjazik meg b) nem lesz szegény c) nem lesz fogfájása d) nem kell adótfizetnie 4) Hány embernek ad enni Jézus? a) 500 b) 5000 c) 5000 d) 50 5) Mennyi élelmet tudnak összegyűjteni a tanitványok? a) Öt kenyere és két halat b) 3 sültcsirkét c) 2 sültbárányt d) Nyolc zsömlét és három kolbászt 6) Mit mond önmagáról Jézus? "Én vagyok... a) az élet kovásza b) az élet cipója c) az élet kenyere d) az élet kalácsa 7) Miért került börtönbe Keresztelő János? a) Nem fizetett adót b) Tiltott helyen keresztelt c) Megfedte a királyt d) Nem volt bejelentett lakhelye 8) Melyik parancsolat ellen vétett a király? a) Ne lopj! b) Ne ölj! c) Ne tanúskodj hamisan! d) Ne paráználkodj! 9) Hogy hivták a királyt? a) Dávid b) Salamon c) Pilátus d) Heródes 10) Hogyan halt meg Keresztelő János? a) Keresztre feszitették b) Máglyára küldték c) Lefejezték d) Megkinozták 11) Ki mondta a következőt: "Te vagy a Krisztus az élő Isten Fia!" a) János b) Máté c) Péter d) Pál 12) Kihez NEM hasonlitották az ember Jézust? a) Keresztelő János b) Mózes c) Illlés d) Jeremiás 13) Mit jelent a Krisztus szó? a) küldött b) felkent c) király d) kitüntetett 14) Melyik tanitvány NEM ment Jézussal a hegyre? a) Máté b) János c) Jakab d) Péter 15) Melyik városhoz közeli hegyre ment fel Jézus tanitványaival? a) Jeruzsálem b) Cézárea Filippi c) Betánia d) Názéret 16) Miért ment Jézus tanitványaival a hegyre? a) Házat épiteni b) Kirándulni c) Imádkozni d) Titkos megbeszélésére 17) Kik jelentek meg a hegyen? a) Mózes és Józsué b) Mózes és Illés c) Dávid és Illés d) Jeremiás és Illés 18) Mit parancsolt Jézus a hegyen tanitványainak? a) Ne mondjátok el senkiknek, b) Mondjátok el mit láttatok c) Maradjunk itt. d) Most felmegyek az Atyához. 19) Mit jelent az evangélium szó? a) titkosirás b) örömüzenet c) rendelet d) önéletrajz 20) Mit mondott Péter a hegyen? a) Meneküljünk! b) Épitsünk itt sátrat. c) Lent hagytam a vizeskorsót d) Épitsünk kilátót. 21) Hogyan beszélt önmagáról Jézus: "Én vagyok... a) a fény a sötétben b) a világ világossága c) a világitótorony d) a világ fáklyája 22) Kit gyógyitott meg Jézus? a) A féllábú koldust b) A köszvényes farizeust c) A vakon született fiút d) Az influenzás Pétert 23) Kik akadékoskodtak a gyógyitás miatt? a) Heródes-pártiak b) Farizesusok c) Tanitványok d) A vámszedők 24) Miért akadékoskodtak Jézussal? a) Orvosi diploma nélkül gyógyitott b) Szombaton gyógyitott c) Nem kért engedélyt a gyógyitáshoz d) Nem fogadott el pénzt 25) Hol kellett megmosakodni a meggyógyitottnak? a) Holt-tengerbe b) Jordán-folyóba c) Galielleai-tengerbe d) Siloám-tavában 26) Hogy folytatódik az aranymondás: "Ha ő nem volna Istentől való,... a) semmit sem tudott volna tenni b) nem tudott volna gyógyitani c) nem tudta volna megnyitni a szemét d) nem lett volna ereje 27) Hol hangzott el a következő ige? "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm" a) Jézus megdicsőüléskor b) A csodálatos gyógyitáskor c) Amikor Jézus sokakat mgvendégelt d) A kútnál 28) Mit jelent az Immánule név? a) Isten hatalmas b) Velünk az Isten! c) Isten meghallgat d) Az Úr szolgája
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives