Create better lessons quicker
1) Ki szavalta egyik híres versünket a képen látható épület lépcsőjén állva? a) Arany János b) Petőfi Sándor c) József Attila 2) Mi a neve a képen látható ma is működő múzeumnak? a) Nemzeti Múzeum b) Szépművészeti Múzeum c) Postamúzeum 3) Mi a neve annak a híres kávéháznak, ahol a Márciusi ifjaknak nevezett fiatalok találkoztak? a) Kivagy Kávézó b) Pilvax Kávéház c) Szivar Kávézó 4) Igaz vagy hamis a következő állítás? A pilvax kávéház egyik süteményének neve: Kossuth- kifli volt. a) Igaz b) Hamis 5) Milyen idő volt 1848. március 15-én? a) napfényes b) borús c) szakadt az eső d) szállingózott a hó 6) Hogy nevezték az akkori pénzt? a) Petőfi pénz b) Kossuth bankó c) Széchenyi peták 7) Hány pontban foglalták össze a nemzet kívánságait? a) 10 b) 11 c) 12 d) 13 e) 14 8) helyes vagy helytelen a következő mondat? Rabok legyünk vagy szabadok, ez is kérdés, válasszátok! a) helytelen b) helyes c) nem tudhatom, mert nem ismerem 9) Mi volt a neve a híres ágyúöntő mesternek? a) Gábor Károly b) Tamás Áron c) Károly Tamás d) Gábor Áron 10) Lakóhelyünkhöz közel is volt híres ütközet 1848-49-ben. Hol? a) Tatabányán b) Tata c) Komárom d) Baj 11) Hogy nevezték a 48-as katonák "fejfedőjét" a) kalap b) csákó c) süveg 12) Ebben az időben a képen látható módon öltözködtek az emberek. a) Igaz b) Hamis 13) Az 1848-49-es szabadságharc idején a legfőbb közlekedési eszköz a ló volt. a) Igaz b) Hamis 14) A szabadságharc idején minden szinpatizáns kitűzőt hordott. Mi a neve? a) kitűző b) kokárda c) jelvény d) kis zászló e) brosstű 15) A szabadságharcot leverték. Hol tették le a hősök a fegyvert? a) Világos b) Arad c) Brassó d) Pákozd

48-as forradalom

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives