Create better lessons quicker
1) "... zagledala se u bijelu pernatu grudu..." (goluba) a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA 2) "...kao da trpi neku svoju posebnu golubinju bol..." a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA 3) "...kao kad starci šetaju s rukama na leđima." a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA 4) "...očiju plavih kao različak..." a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA 5) "Svih deset mojih godina (...) je molilo njezine žute pletenice da ne odlaze..." a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA 6) "..sitna golubinja glava." a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA 7) "...škripala je pri rezanju." a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA 8) "Remen kojim je pritezao hlače bio je nalik na ekvator." a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA 9) "Kuće su već oblačile crvenkastu svjetlost." a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA 10) "...žuta, suha, zrela, prašnjava jesen." a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA 11) "...s crvenkastim očima i pernatim gaćama na troprstim nogama." a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA 12) "...njegov golemi trbuh, kao izbočina na zgradi..." a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA 13) "Zirko je gugutao neko vrijeme..." a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA

Stilska izražajna sredstva (Tito Bilopavlović, Paunaš), 5. razred

Leaderboard

Community Ivanamacan5 Tito Bilopavlović, Paunaš

učiteljica Hrvatskoga jezika - Croatia

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives