Create better lessons quicker
1) Isten ostorának nevezték. a) Szent István b) Álmos c) Attila 2) A hét vezér egyike volt. a) Botond b) Tas c) Koppány 3) Õt nevezzük a honlapítónak. a) Árpád b) Szent István c) IV. Bála 4) Megkedveltette a néppel a mezei munkát és bölcs törvényeket hozott. a) Géza b) Szent István c) Szent László 5) Harcban állt a kunokkal. a) Szent István b) Szent László c) IV. Béla 6) Õt nevezzük a második honalapítónak, nevéhez fûzõdik a kõvárak építése. a) Szent István b) Szent László c) IV. Béla 7) Nagy törökverõ volt, a törökök féltek tõle. a) Hunyadi János b) Hunyadi Mátyás c) IV. Béla 8) Önfeláldozása megmentette Nándorfehérvárat a töröktõl. a) Kemény Simon b) Csavarga Miska c) Dugovics Titusz 9) Korának egyik legmûveltebb királya volt. a) II. Lajos b) Hunyadi Mátyás c) Attila, a hun 10) Mátyás könyveit nevezték így. a) corvinák b) iniciálék c) pergamenek 11) Mátyás corvinái mirõl kapták a nevüket. a) a Hunyadi család címerérõl b) Beatrix híres madaráról c) a fekete seregrõl 12) A nagyvázsonyi molnárlegény, aki a fekete sereg vezére lett. a) Dózsa György b) Kemény Simon c) Kinizsi Pál 13) 1526. augusztus 29-én itt szenvedett vereséget a maroknyi magyar sereg a töröktõl. a) Muhinál b) Mohácsnál c) Munkácsnál 14) Melyik városunkat foglalta el csellel a török? a) Veszprémet b) Miskolcot c) Budát 15) Melyik település asszonyairól kapta a nevét az Asszonysziget? a) Biharkeresztúr b) Bihardiószeg c) Biharújfalu 16) Ez a vár maroknyi seregével visszaverte a túlerõben lévõ törökök támadását. a) Eger b) Szolnok c) Veszprém 17) Ki volt az egri vár kapitánya 1552-ben? a) Bornemissza Gergely b) Mekcsey István c) Dobó István 18) Hány hónapi ostrom után sikerült Budát visszafoglalni a töröktõl? a) mintegy 3 hónap b) mintegy 2 hónap c) Kevesebb,mint 1 hónap 19) Ki volt Ahmed, a kis török? a) egy török csizmadia fia b) egy török szabó fia c) egy török kereskedõ fia 20) Melyik városunkba vitték Tóth Mártonék Ahmedet? a) Kecskemétre b) Debrecenbe c) Szegedre

történelmi összefolgalóKVÍZ

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives