1) ПРВИ САБИРАК ЈЕ 2, А ДРУГИ САБИРАК ЈЕ 1. КОЛИКО ЈЕ ЗБИР? a) 1 b) 3 c) 5 d) 4 e) 1 f) 2 2) ЗБИР БРОЈЕВА 4 И 1 ЈЕ? a) 2 b) 3 c) 5 d) 4 3) ПРВИ САБИРАК ЈЕ ИМЕ БРОЈА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ a) ИСПРЕД ПЛУСА. b) ИЗА ЈЕДНАКО. c) ИСПРЕД МИНУСА. d) ИЗА ПЛУСА. 4) ЗБИР ЈЕ : a) БИЛО КОЈИ БРОЈ. b) УВЕК НАЈМАЊИ БРОЈ. c) САМО ПАРАН БРОЈ. d) УВЕК НАЈВЕЋИ БРОЈ У ЗАПИСУ. 5) КОЛИКО ЈЕ ДРУГИ САБИРАК, АКО ЈЕ ЗБИР 4, А ПРВИ САБИРАК 3? a) 5 b) 3 c) 2 d) 1 e) 4 6) КАДА САБИРАМО ДВА БРОЈА КОРИСТИМО ЗНАК? a) ? b) + c) - d) ! 7) 3= 2+1. БРОЈ 2 ЈЕ: a) ЗБИР. b) ДРУГИ САБИРАК. c) ПРВИ САБИРАК. d) НЕМА ИМЕ. 8) 3 + _____= 5. ДРУГИ САБИРАК ЈЕ: a) 2 b) 3 c) 1 d) 5 e) НИЈЕ НАПИСАН ЈЕР ГА НЕМА. 9) АКО СУ И ПРВИ И ДРУГИ САБИРАК 2, КОЛИКО ЈЕ ЗБИР? a) ИСТО 2 b) 3 c) 4 d) НЕМА ЗБИРА, ОНИ НЕ МОГУ ДА СЕ САБЕРУ. 10) ЗБИР СЕ НАЛАЗИ: a) ИСПРЕД + b) ИЗА + c) ИСПРЕД - d) ИЗА ЗНАКА = 11) У ОДЕЉЕЊУ I 3 БРОЈЕВИ СЕ НАЛАЗЕ У УЛИЦИ: a) ЦАРА ЛАЗАРА 5. b) ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА. c) НЕПРИРОДНИХ БРОЈЕВА. d) ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ. 12) НАЈМАЊИ ПАРАН ПРИРОДАН БРОЈ ЈЕ: a) 5 b) 1 c) 4 d) 2 e) 3 13) АКО ЈЕ ЗБИР ДВА БРОЈА ПРЕТХОДНИК БРОЈА 3. КОЈИ БРОЈЕВИ МОГУ БИТИ САБИРЦИ. a) САБИРЦИ СУ 1 И 2. b) САБИРЦИ НЕ ПОСТОЈЕ. c) САБИРЦИ СУ 1 И 1. d) САБИРЦИ СУ 2 И 2.

ИГРАМО СЕ САБИРАЊА- МИРЈАНА РУДОВИЋ

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?