"Örök szeretettel szerettelek, azért megőriztem irántad irgalmasságomat." (Jer 31,3), „Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt megszülettél volna." (Jer 1,5), "Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást." (Jn 13,34), "...az én szeretetem nem hagy el soha, és veled kötött békeszövetségem nem inog meg." (Iz 54,10), "Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért." (Jn 15,13), "Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek." (Jn 15,15), "Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket." (Jn 15,9).

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?