1) Mit nevezünk szófajnak? a) A szavakat jelentésük és toldalékolhatóságuk a mondatban betöltött szerepük alapján különböző  csoportokba sorolhatjuk őket b) A szavakat jelentésük alapján csak egy csoportba lehet sorolni c) A jelentésük alapján lehet csak csoportba besorolni 2) Folytasd ... Az ige.... a) csak cselekvést történést fejez ki b) cselekvést történést létezést , de annak módját, idejét,személyét fejezi ki valamint utalhat a tárgyra is c) az ige az amikor a történés ,idejét és annak tárgyát is megnevezi 3) Folytasd... Az igeidők.. a) két igeidő van az igében múlt és jövő b) az igének nincs igeideje c) három igeidő van az igében : múlt jelen jövő 4) Folytasd... Az igemódok a) lehetnek kijelentő feltételes b) lehetnek felszólító és kijelentő c) lehetnek kijelentő feltételes felszólító 5) Mit nevezünk főnévnek? a) A főnév megnevező szófaj b) A főnév megnevező szófaj élőlények tárgyak gondolati dolgok nevét jelöli .Két fajtáját jelöli meg tulajdonnév és köznév A tulajdonneveket nagybetűvel írjuk c) két fajtája van köznév és tulajdonnév A tulajdonnevet kisbetűvel írjuk  6) A köznév fajtái a) egyedi név anyagnév b) egyedi név ,anyagnév ,gyűjtőnév, cselekvést jelentő köznevek c) gyűjtőnév  cselekvést jelentő köznevek 7) Az egyedi név a) hasonló élőlények, tárgyak, gondolati dolgok közös neve. b) tárgyak, gondolati dolgok közös neve. c) gondolati dolgok közös neve. 8) Folytasd .... gyűjtőnév... a) személyek egész csoportját nevezi meg. b) hasonló dolgok, csoportját nem nevezi meg. c) hasonló dolgok, személyek egész csoportját nevezi meg. 9) Melyik NEM köznév a) egyedi név b) anyagnév c) cselekvést jelentő köznevek d) Személy név 10) Melyik NEM tulajdonnév a) személynév , állatnév b) díjak kitüntetések c) földrajzi név és csillagnév d) Intézmény név e) egyedi név f) Márkanév és cím 11) Hogyan írjuk a régies családneveket? a) csak a - vel ragos alakjában a -v a kiejtett hanghoz hasonul. b) -val, -vel ragos alakjában a -v a kiejtett hanghoz nem hasonul. c) -val, -vel ragos alakjában a -v a kiejtett hanghoz hasonul. 12) Hogyan írjuk a hosszú mássalhangzóra végzödő családneveket ? a) egybeírjuk b) A hosszú mássalhangzóra végződő családneveket kötőjellel írjuk c) A hosszú mássalhangzóra végződő családneveket kötőjellel írjuk,hogy az eredeti szóalak kitünjön d) val vel alakjával 13) Melyik a NEM helyes válasz? a) Egybeírjuk a földrészek, országok, települések nevét b) kötőjellel kell írni földrész, ország, város, tájegység, megye egy részét  c) a több részből álló megyenevek elemei d) hegy, hegység, óceán, tenger, tó, sziget, völgy és a földrajzi név közé, ha azt önállóan nem használjuk e) val vel t ragos tulajdonneveknél 14) Folytasd...A melléknév... a) A melléknév élőlények, tárgyak, dolgok minőségét, tulajdonságát, ismertetőjegyét fejezi ki b) A melléknév a tárgyak, dolgok minőségét, tulajdonságát, ismertetőjegyét fejezi ki c) A melléknév élőlények, tárgyak, dolgok minőségét, tulajdonságát, ismertetőjegyét nem fejezi ki 15) Folytasd.... A számnév .... a) élőlények számát fejezi ki b) tárgyak számát fejezi ki c) élőlények tárgyak dolgok mennyiségét számát helyét fejezi ki d) csak a mennyiségét fejezi ki a számát nem e) egyiket sem 16) Folytasd.... két nagy csoportja van a számnévnek a) tő és határozatlan számnevek b) tört és határozatlan számnevek c) határozott és határozatlan számnevek 17) Folytasd.... határozott számneveknek a) két csoportja van tő és törtszámnév b) egy csoportja van tőszámnév c) három csoportja van tő tört sorszámnév 18) Folytasd... a számneveket... a) hétezerig egybeírjuk b) kétezerig egybeírjuk c) kétezerig kötőjellel írjuk 19) Folytasd.... az igeneveket.... a) Az igeneveket főnevekből képezzük b) Az igeneveket melléknevekből képezzük c) Az igeneveket igékből képezzük különböző képzők segítségével d) Nem képezünk igeneveket 20) Folytasd... az igenevek fajtái a) két fajtája van b) három fajtája van c) egy fajtája van 21) Folytasd.... az igenevek három fajtája a) főnévi igenév, határozói, igenév, melléknévi igenév b) határozói és melléknévi igenév c) főnévi és melléknévi igenév 22) Folytasd ... a  melléknévi igenév a) A melléknévi igeneveket főnévből képezünk b) A melléknévi igeneveket igékből képezzük, képzők segítségével. c) A melléknévi igeneveket igékből képezünk 23) Folytasd... A melléknévi igenévnek  a) egy fajtája b) két fajtája c) három fajtája van 24) Folytasd... Melyik NEM igaz. A melléknévi igenév a) befejezett b) igéből képezünk c) folyamatos d) beálló 25) Folytasd ... A határozói igenév a) minden igéből képezhető b) nem minden igéből képezhető c) névszóból képezhető 26) Folytasd... Az igéből képezhető határozói igenév a) -va, -ve, b) - va - vá c) -va, -ve, ván, d) -va, -ve,- ván vén 27) Folytasd a határszók.... a) a cselekvés, történés valamilyen körülményét fejezi ki b) történés létezés valamilyen körülményét fejezi ki c) cselekvés történés létezés valamilyen körülményét fejezi ki 28) Melyik NEM illik ide? Miért? a) Madáchcsal b) Kossuthtal c) Kiss-sel 29) Melyik NEM illik ide? a) Kelet- Németország b) Lánchíd c) Dél-Amerika 30) Mi a szabály ? Melyik a helyes és miért? a) 6 b) 6. c) egyiksem 31) Mi a szabály ? Melyik a helyes és miért? a) egyiksem b) 9. c) 9-ed 32) Melyik NEM főnévi igenév a) olvasni b) írni c) olvasott 33) Melyik NEM  melléknévi igenév a) olvasó b) olvasandó c) olvasott d) olvasni 34) Folytasd.... A névmásoknak fajtája van a) csak főnevet helyettesítő és melléknevet helyettesítő névmások b) CSak főnevet főnevet és melléknevet  számnevet helyettesítő névmások c) egyiksem 35) Folytasd... Csak főnevet helyettesítő névmás fajtái a  a) személyes kölcsönös visszaható birtokos névmás b) kölcsönös birtokos névmás c) személyes és birtokos névmás

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?