Create better lessons quicker
1) Mi látható Magyarország címerén? a) korona,kettõs kereszt, 4 ezüst sáv, hármas hegyhalom b) hármas hegyhalom, korona, 3 ezüst sáv, kettõs kereszt c) korona, hármas kereszt, kettõs hegyhalom, korona 2) Minek a jelképe a korona? a) Magyarország királyság. b) Magyaroszágon élnek királyok. c) A magyar állam õsi jelképe. 3) Mit jelent a négy ezüst sáv? a) Duna, Tisza, Dráva, Ipoly b) Duna, Tisza, Dráva, Száva c) Duna, Tisza, Száva, Maros 4) Hány szín található a magyar zászlóban? a) 3 b) 2 c) 4 5) A piros szín hányad része a magyar zászlónak? a) negyed b) harmad c) fele 6) Mit jelképez a fehér szín a zászlóban? a) az erõt b) a reményt c) a hûséget 7) Melyik szín jelképezi a zászlónkban a reményt? a) piros b) zöld c) fehér 8) Mi nemzetünk ünnepi éneke? a) Szózat b) Nemzeti dal c) Himnusz 9) Ki írta a Himnuszt? a) Kölcsey Ferenc b) Petõfi Sándor c) József Attila 10) Ki zenésítette meg a Himnuszt? a) Liszt Ferenc b) Kodály Zoltán c) Erkel Ferenc 11) Melyek a koronázási jelképeink? a) korona, jogar, országalma, kard,koronázási palást b) korona, jogar, országalma c) palást,kard, korona, jogar 12) Ki készítette a koronázási palástot? a) Hunyadi Mátyás felesége, Beatrix b) Szent István felesége, Gizella c) IV. Béla leánya, Margit 13) Hol õrzik a koronázási jelképeket? a) a Parlamentben és a Nemzeti Múzeumban b) a Parlamentben és a Mátyás templomban c) a Nemzeti Múzeumban és a budai várban 14) Mit jelképez a korona? a) a királyság jelképe b) az uralkodói hatalmat jelképezi c) nem jelképez semmit 15) Milyen formája van a jogarnak? a) kard b) bot c) buzogány 16) Hol található a koronázási palást? a) az Országházban b) a Nemzeti Múzeumban c) a Nemzeti Galériában

Jelképeink-KVÍZ

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives