1) Koja obalna područja su naselili Feničani? a) Hrvatsku b) Libanon c) Brazil d) Siriju e) Italiju f) Izrael 2) Po čemu su Feničani bili najpoznatiji? a) po proizvodnji mlijeka b) po proizvodnji čokolade c) po proizvodnji ljubičaste boje d) po proizvodnji cvijeća e) po proizvodnji kamena f) po proizvodnji stakla 3) Koji su najznačajniji fenički gradovi? a) Sidon b) Tir c) Rim d) Prag e) Budimpešta f) Biblos 4) Koja je najpoznatija kolonija Feničana? a) Milet b) Varaždin c) Split d) Zagreb e) Kartaga f) London 5) Gdje se Kartaga nalazila? a) sjever Afrike b) jug Europe c) istok Male Azije d) u Hrvatskoj e) na obali Male Azije f) u Španjolskoj 6) Koji narod je stvarao kolonije od 8. do 4. st. pr. Kr? a) Hrvati b) Grci c) Slovenci d) Amerikanci e) Englezi f) Škoti

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?