Create better lessons quicker
1) Ki volt az utolsó Árpád-házi uralkodó? a) IV. Béla b) III. András c) I. Károly 2) Milyen családból származott I. Zsigmond? a) Anjou b) Habsburg c) Luxemburgi 3) Ki kerülte meg a földet? a) Vasco da Gama b) Magellán c) Cortez 4) Ki élt legkorábban? a) Cook b) Kolumbusz c) Magellán 5) Hol veszített csatát Hunyadi Mátyás a török ellen? a) Nándorfehérvár b) Kenyérmezö c) sehol 6) Milyen csaádból származott Mária? a) Habsburg b) Luxemburgi c) Anjou 7) Kik voltak kortársak? a) Mátyás, Bonfini, Janus Pannónius b) Hunyadi János, Corvin János, Beatrix c) Szapolyai János, Mátyás, Dózsa György 8) Melyik mondat igaz? a) A török 1453-ban elfoglalta Bizáncot. b) Hunyadi János minden csatáját megnyerte. c) Kinizsi Pál megmentette Nándorfehérvárt. 9) Kire igaz? Temesvárnál leszámolt a paraszt seregekkel? a) Dózsa György b) Hunyadi János c) Szapolyai János 10) Ide érkezett Kolumbusz Kristóf. a) Brazília b) Közép-Amerika c) India 11) Melyik nép nem amerikai őslakos? a) szkíta b) inka c) azték 12) Melyik várra igaz? Ellőször megvédi az országot, majd 1521-ben elfoglalják. a) Nándorfehérvár b) Buda c) Mohács 13) Mikor gyűjt seregeket Bakócz Tamás? a) 1456 b) 1526 c) 1514 14) Ki jutott el Afrika megkerülésével Indiába? a) Kolumbusz b) Cook c) Vasco da Gama

töri 6.o vegyes1

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives