Create better lessons quicker
1) Az egyenes két pontja közé eső darabját ................... nevezzük. a) vonalnak b) félegyenesnek c) szakasznak 2) A pont és egyenes távolsága: a pontot az egyenessel összekötő, az egyenesre.................. szakasz hossza. a) illeszkedő b) merőleges c) párhuzamos 3) Merőlegesen metszi egymást az egyenes, ha a síkot ..... egybevágó síknegyedre osztja. a) 4 b) 3 c) 2 4) Egy síkban egy adott ponttól megadott távolságra lévő pontok halmazát ...................... nevezzük. a) körvonalnak b) körlapnak c) sugárnak 5) A kör sugarának hossza mindig fele az átmérőjének. a) nem minden esetben b) igen c) nem 6) A körlapot a sugár 2 ........... darabolja. a) körívre b) körszeletre c) körcikkre 7) Azt az egyenest, amelynek a körvonallal 2 közös pontja van, ................ nevezzük. a) szelőnek b) érintőnek 8) A teljesszög= ................ a) 2 egyenesszög b) 2 derékszög 9) 2/3 pi= a) 90 b) 120 c) 150 10) Bármely két pontját összekötő szakasz a sokszögön belül van: a) konkáv sokszög b) konvex sokszög 11) A n oldalú sokszög egy csúcsából húzható átlók száma: a) n-1 b) n-2 c) n-3 12) Az n oldalú sokszögbe húzható átlók száma: a) n*(n-2):3 b) n*(n-3):2 c) n*(n-2):2 13) Háromszög egyenlőtlenség: A háromszög bármely 2 oldalának összege mindig ................ mint a 3.oldal. a) egyenlő b) kisebb c) nagyobb 14) A derékszögű háromszögben a derékszöget bezáró 2 oldalt ...........-nak, a derékszöggel szemközti odlalt.................-nak nevezzük. a) átló, befogó b) befogó, átfogó c) befogó, átló 15) Azokat a négyszögeket, amelyeknek van párhuzamos oldalpárja, ................ nevezzük. a) trapéznak b) paralelogrammának c) négyzetnek 16) Négyzet területe: a) 4*a b) 2*(a+b) c) a*a 17) Téglatest felszíne: a) 2*a*b*c b) 2*(a*b+b*c) c) 2*(a*b+b*c+c*a) 18) Háromszög területe: a) a*ma*2 b) a*ma:2 c) a*b*c

geometria 6-1rész

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives