Create better lessons quicker
1) Milyen származású volt Damjanich János? a) osztrák b) szerb c) magyar 2) Mi volt a rangja? a) tábornok b) tizedes c) ezredes 3) Kik hozták az ellenség közeledésének hírét? a) gulyások b) kanászgyerekek c) juhászok 4) Valójában kik érkeztek Tápiószelére? a) Jellasics serege b) Damjanich katonái c) Bem apó csapata 5) Hogyan nevezték őket? a) kéknadrágosok b) vörösingesek c) vörössipkások 6) Hogyan állták útjukat a szeleiek? a) megvendégelték őket b) eltorlaszolták az utat c) bezárták őket a templomba 7) Miért volt lyukas a tábornok köpenye? a) szétrágta a moly b) ócska volt c) szitává lyuggatták a golyók 8) Mivel szórták tele az asszonyok? a) gyöngyökkel, fülbevalókkal b) kaviccsal c) homokkal 9) Milyen fogyatékossága volt Csihának? a) sánta volt b) vak volt c) süket volt 10) Miért panaszkodott Damjanichnak? a) alamizsnáért könyörgött b) katona akart lenni c) semmit nem adhat a hazának 11) Mit ajánlott először a tábornoknak? a) a Guruj kutyát b) a botját c) a furulyáját 12) Miért nem fogadta el ezt a tábornok? a) lenézte a koldus ajándékát b) nem tetszett neki a korcs kutya c) tudta, hogy a vak férfi nem boldogulna nélküle 13) Mit vitt végül magával a vezér? a) Vak Csiha kutyáját b) Vak Csiha furulyáját c) Vak Csiha botját 14) Mi történt a tápióbicskei csatában? a) a magyarok elvesztették a csatát b) Damjanich meghalt c) a furulya megmentette Damjanich életét
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives