Create better lessons quicker
1) Hol található Göcsej? a) Zala megyében b) Fejér megyében c) Baranya megyében 2) Mirõl kapta a nevét? a) a vizeirõl b) a felszínérõl c) a házairól 3) Mi van a göcseji dombok déli lejtõin? a) fenyvesek és bükkösök b) legelõk és mocsarak c) szelídgesztenye és szõlõ 4) Hová épültek Göcsej falucskái? a) a dombok oldalába b) a dombok tetejére c) a völgyekbe 5) Miért kellett a dombok tetejére építkezni az embereknek? a) nagy volt a sár a völgyekben b) nagy volt a fás rész a völgyekben c) sokszor volt árvíz 6) Milyen szerepe volt Göcsejben az erdõknek,vizeknek, mocsaraknak? a) sok volt a tüzifa b) védték a táj népét c) sok volt hal 7) Miért maradtak meg Göcsejben az õsi szokások, hiedelmek? a) az emberek maradiak voltak b) az emberek tartottak a szellemek haragjaitól c) a faluk el voltak zárva a külvilágtól 8) A legenda szerint milyen emberek élnek Göcsejben? a) hiszékenyek, félõsek b) furfangos észjárásúak c) hirtelen haragúak 9) Kinek a tulajdona volt valamikor a göcseji erdõ, mezõ? a) a földesúré b) a falu népéé c) az egyházé 10) Mit rendelt el egyszer a földesúr? a) mindenkinek adjanak létrát b) mindenki menjen az erdõbe létrával c) mindenki vadászhat a göcseji erdõkben 11) Miért kellett az erdõbe menni? a) fáért b) a varjakat pusztítani c) a nyulakat hajtani 12) Hogyan vitték a göcsejiek a létrát? a) keresztben b) hosszában c) a vállukon 13) Mi lett a keresztben vitt létra eredménye? a) a létra útjába esõ fákat kivágták b) a létra útjába esõ fákat megjelölték c) a létra útjába esõ fákról elkergették a varjúkat 14) Mi történt a kivágott fával? a) az uraságé lett télire b) a parasztoké lett télire c) kint hagyták az erdõn
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives