1) Prawidłowo oddzielony temat od końcówki zapisano w punkcie... a) trzepak-iem b) trzepaki-em c) trzep-akiem d) trzepakie-m 2) "e" ruchome nie występuje w wyrazie a) bez b) cień c) ojciec d) cena 3) W tematach obocznych psi-||pies- występują oboczności: a) p:pi; si:s b) p:pi c) p:pi; si:s, 0:e d) p:pi; s:e 4) Pisownię wyrazu "róg" wyjaśnia oboczność w tematach a) w mianowniku i dopełniaczu b) w dopełniaczu i miejscowniku c) w narzędniku i miejscowniku d) w mianowniku i bierniku 5) Temat rzeczownika "przyjaciel" w miejscowniku liczby pojedynczej to... a) przyjaciel- b) przyjaciół- c) przyjacioł- d) przyjaciol- 6) W bierniku liczby pojedynczej rzeczownik "ręka" ma końcówkę a) -a b) -ą c) -ę d) -e 7) W celowniku liczby mnogiej rzeczownik "muzeum" ma końcówkę a) zerową b) -om c) -ą d) nie odmienia się 8) Ile tematów obocznych ma rzeczownik ciasto a) ciast-||cieści-||cieść- b) ciast-||cieści- c) ciast-||ciest-||cieści- d) nie ma tematów obocznych

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?