1) Mikor tört ki a II. világháború? a) 1938. szeptember 1. b) 1939. szeptember 11. c) 1939. szeptember 1. 2) Brit miniszterelnök, elévülhetetlen érdemeket szerzett a világháború megnyerésében. a) Churchill b) Attlee c) Chamberlain 3) A német "Afrika-korps" tábornoka. Egyiptom kapujáig nyomult Észak-Afrikában. a) Topp b) Erich von Manstein c) Rommel 4) Brit tábornok. Megállította majd legyőzte a németeket Afrikában. a) Bernard Law Montgomery b) Adrew Cunningham c) Percy Hobart 5) Politikai foglyok vagy származásuk miatt üldözöttek számára létrehozott tábor, ahol őrizték illetve elpusztították az ide hurcoltakat. a) munkatábor b) internáló tábor c) koncentrációs tábor 6) Erőszakkal idegenbe, kényszer-tartózkodási helyre, esetleg koncentrációs táborba hurcolás. a) emigrálás b) deportálás c) internálás 7) A megszállók ellen a frontvonal mögött a hadseregtől függetlenül harcoló személy. a) partizán b) önkéntes c) népfelkelő 8) Üldözöttekből szervezett fegyvertelen katonai szolgálat vagy kényszermunka. a) robot b) munkaszolgálat c) kiegészítő szolgálat 9) Az angol-amerikai hadseregnek az "olasz csizmán" felfelé haladó, egyre lassuló előrenyomulása. a) oroszlánfóka hadművelet b) csiga-offenzíva c) békaugrás hadművelet 10) Jaltai értekezlet a) 1945. április b) 1945. március c) 1945. február 11) A 2. magyar hadsereg pusztulása a Don-kanyarban. a) 1943. január b) 1943. február c) 1943. december 12) A második bécsi döntés: Észak-Erdély visszacsatolása. a) 1940. augusztus b) 1940. július c) 1940. június 13) Angol-amerikai partra szállás Normandiában. Megnyílik a második front. a) 1944. május 6. b) 1944. június 6. c) 1944. június 16. 14) A német hadsereg leteszi a fegyvert. A második világháború vége Európában. a) 1945. május 29. b) 1945. május 19. c) 1945. május 9. 15) Az amerikaiak ledobják az atombombát Hirosimára. a) 1945. augusztus 9. b) 1945. augusztus 3. c) 1945. augusztus 6.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?