PRZYCZYNY KRUCJAT: prześladowanie chrześcijańskich pielgrzymów przez Turków w Ziemi Świętej, wezwanie papieża Urbana II do wyzwolenia Ziemi Świętej z rąk Turków oraz walki z niewiernymi, chęć wzbogacenia się na łupach zubożałego rycerstwa średniowiecznej Europy, zagrożenie dla Cesarstwa Bizantyjskiego ze strony Turków, NEGATYWNE SKUTKI KRUCJAT: tysiące ofiar, zniszczenia wojenne, osłabienie Bizancjum , wzrost nietolerancji- wrogość chrześcijan wobec muzułmanów, brak dla chrześcijan trwałych zdobyczy terytorialnych na Bliskim Wschodzie, "POZYTYWNE " SKUTKI KRUCJAT: rozwój handlu, bogacenie się miast włoskich, udoskonalenie średniowiecznych technik walk, zapożyczenie przez Europejczyków wielu osiągnięć naukowych od Arabów , poznanie przez Europejczyków zdobyczy kultury arabskiej,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?