1) Što je ura? a) Uređaj koji nam kaže koji je dan u tjednu. b) Sprava pomoću koje mjerimo vrijeme. c) Alat za uređivanje vrta 2) Dijelovi ure su: a) Velika kazaljka, mala kazaljka i slova b) Jedna kazaljka i brojčanik c) Velika i mala kazaljka i brojčanik. 3) Koliko je sati? a) 11:00 b) 20:15 c) 10:10 4) Pomoću udžbenika (otvori stranicu 80 u udžbeniku) dovrši slijedeću rečenicu.  "Sat je jedinica.... a) ...za mjerenje temperature" b) ...za novac." c) za vrijeme." 5) Nabroji dijelove dana. a) PODNE, POSLIJEPODNE, JUTRO, DORUČAK, VEČERA b) JUTRO, PRIJEPODNE, PODNE, POSLIJEPODNE, VEČER, NOĆ c) DORUČAK, JUTRO, RUČAK, PODNE, NOĆ 6) Koliko sati je u podne? a) 11:00 b) 2:00 c) 12:00 7) Odaberi sliku koja prikazuje brojčanu uru. a) b) c) 8) Jedan dan ima ____ sata. a) 6 b) 24 c) 5 d) 12 9) Sat ima 60 sekundi. a) Točno b) Netočno 10) Kada su i velika i mala kazljka na 12, sat pokazuje: a) Dva sata b) Podne ili ponoć 11) Koliko sati pokazuje sat, ako je vani noć? a) osam ujutro b) 20:12 c) 20:00 12) Ako je danas četvrtak, koji je dan bio jučer? a) Ponedjeljak b) Petak c) Srijeda 13) Koja slika prikazuje kalendar? a) b) c) 14) Što je kalendar? a) Popis svih sati u jednom tjednu. b) Popis svih blagdana.  c) Popis svih dana, tjedana i mjeseci u jednoj godini. 15) Nastavi niz. Siječanj, veljača, ožujak, travanj.. a) lipanj, srpanj, kolovoz b) svibanj, rujan, studeni c) svibanj, lipanj, srpanj... 16) U udžbeniku na stranici 86. pogledaj koje voće dozrijeva u lipnju. a) kruške b) trešnje c) lubenice 17) Koliko mjeseci u godini ima 31 dan? a) 9 b) 8 c) 7 18) Kako se zove osmi mjesec i koliko ima dana? a) Lipanj, 30 dana b) Kolovoz, 31 dan c) Listopad, 29 dana 19) Veljača uvijek ima 28 dana. a) Točno b) Netočno 20) Broj mjeseci i tjedana u godini uvijek je isti.  a) Točno b) Netočno 21)  Koji broj dobijemo ako od broja dana u listopadu oduzmemo broj dana u veljači, a znamo da je prijestupna godina? a) 5 b) 1 c) 2

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?