Create better lessons quicker
1) Az elektron elektromos töltésének abszolút értéke kisebb, mint a protoné. a) Igaz b) Hamis 2) A neutron negatív elekromos töltésű. a) Igaz b) Hamis 3) A töltés jele a C. a) Igaz b) Hamis 4) I= Q/t a) Igaz b) Hamis 5) Q=I*t a) Igaz b) Hamis 6) Az áramerősség mértékegysége az 1 Amper. a) Igaz b) Hamis 7) A grafitceruza jól vezeti az áramot. a) Igaz b) Hamis 8) Az izzólámpa, a vasaló és a televízió áramforrások. a) Igaz b) Hamis 9) Az üzemanyagot szállító tartálykocsira földig lógó láncot szerelnek. A csörgéssel figyelmeztetik az embereket a veszélyre. a) Igaz b) Hamis 10) Egy fogyasztón 1 perc alatt 30C töltés áramlik át, tehát az áramerősség 30 A. a) Igaz b) Hamis 11) 1A=100mA a) Igaz b) Hamis 12) Az elektromos áram azért veszélyes, mert az emberi test jó szigetelő. a) Igaz b) Hamis 13) Az egyenáramban az elektronok áramlásának az iránya állandó. a) Igaz b) Hamis 14) Az ampermérő mindig a rajta áthaladó áram erősségét méri. a) Igaz b) Hamis 15) A szélsőállású műszer mutatója két irányba térhet ki. a) Igaz b) Hamis 16) Az áramjárta vezető körül mágneses mező van. a) Igaz b) Hamis 17) A pozitív pólus elektronhiányt jelent. a) Igaz b) Hamis 18) Az áramkörök elengedhetetlen feltétele a kapcsoló. a) Igaz b) Hamis 19) A fémekben az elektromos áram az ionok egyirányú rendezett mozgását jelenti. a) Igaz b) Hamis 20) A méréshatár jelentése: a legkisebb kitéréshez tartozó skálaérték. a) Igaz b) Hamis

elektromos áram i_h

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives