Create better lessons quicker
A zárójelek módosíthatják - a műveletek sorrendjét., Két szám hányadosát a - két szám arányának is nevezzük., A százalékértéket úgy is megkaphatjuk, - hogy az alapot szorozzuk a százalékláb századrészével., Az alapot úgy is megkaphatjuk, - hogy a százalékértéket osztjuk a százalékláb századrészével, A százaléklábat úgy is megkaphatjuk, - hogy a százalékérték és az alap arányát szorozzuk 100-zal,

Összekötő-%

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives