Create better lessons quicker
1) מהם הפרפרים/החששות עימם אתם מתחילים את השנה 2) מהו הדבר שמאיר לכם את הדרך 3) מהו הדבר שיהפוך את השנה שלכם לשנה טובה 4) איך אתם מרגישים היום בתחילתה של שנה 5) מה אתם מאחלים לעצמכם לשנה החדשה 6) מה אתם מאחלים לכיתה לשנה החדשה ? 7) איך תחזקו חברות השנה 8) מה תבקשו מה' השנה על: המשפחה\הישוב\המדינה 9) מהו הדבר אשר יגרום לכם לפרוח 10) ספרו על דבר טוב שאתם מחליטים לעשות השנה 11) מהו השיר שאתם אוהבים ועימו אתם מתחילים את השנה 12) מהו המקצוע בו אתם מרגישים שאתם מצליחים. מה הכי אוהבים במקצוע זה 13) מהו המקצוע בו אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה ומה העזרה שתרצו 14) מהו החג שאתם הכי אוהבים בשנה ומה אתם אוהבים בו 15) מהו הדבר שחלמתם עליו ואתם מחליטים להגשימו השנה 16) מהו סימן השאלה שאתם מתחילים את השנה עימו 17) ספרו על שלוש חוזקות שאתם לוקחים עימכם לשנה זו 18) מהו הדבר הכי מגניב שעשיתם בחופשה 19) באיזו תכנית אהבתם לצפות בחופשה 20) מהו הדבר הכי שטותי שעשיתם בחופשה 21) מה או מי גרם לכם לצחוק בחופשה 22) תשפ"א: תהא שנת פ____ א_____ 23) איך הפעלתם את המוח בחופשה 24) עם מי ביליתם הכי הרבה בחופשה\ מעשה טוב שעשית בחופש 25) מה או מי הכעיס אתכם בחופשה 26) מה הצטערתם שלא עשיתם בחופשה 27) מה הכי שעמם אתכם בחופשה 28) האם למדתם משהו חדש בחופשה 29) האם הייתם חולים בחופשה? מי טיפל בכם 30) האם הייתם בבידוד בחופשה? איך העברתם את הזמן 31) מה הכי שימח אתכם בחופשה 32) היכן ביקרתם בארץ במהלך החופשה

קלפי שיח לתחילת שנה"ל

Switch template

Interactives

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives