Create better lessons quicker
1) Mennyi az értéke 7²? a) 14 b) 42 c) 49 d) 216 2) A 3²-ban a 3-nak a neve a) hatványalap b) hatványérték c) hatvány d) hatványkitevő 3) 3² ·3³ = a) 3⁶ b) 3⁵ c) 3 d) 9² 4) 4⁶ :4²= a) 4³ b) 4⁴ c) 16² d) 1⁴ 5) 3² ·2² = a) 2⁴ b) 3⁴ c) 6² d) 6⁴ 6) 10⁵ :2⁵ = a) 10¹⁰ b) 5⁵ c) 2¹⁰ d) 2⁰ 7) Hatvány hatványozásakor a kitevőket a) összeadjuk b) kivonjuk c) összeszorozzuk d) elosztjuk 8) (-3)² = a) 6 b) -6 c) -9 d) 9 9) -5³ = a) 125 b) 25 c) -125 d) 15 10) Azokat a számokat, amelyeknek pontosan két osztójuk van........nevezzük. a) összetett számnak b) oszthatónak c) prímszámnak d) osztónak

Kvíz-hatványozás

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives