Create better lessons quicker
névadó - nevet adó, tűzoltó - tüzet oltó, útjelző - utat jelző, bosszúálló - bosszút álló, hírtadó - hírt adó, halálmegvető - halált megvető,

Egyszerűszöveg1-jelöletlen tárgyas szóösszetételek

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives