1) Ostatni król z dynastii Piastów. a) Mieszko I b) Kazimierz Wielki c) Zygmunt Stary 2) Doprowadził do chrztu Polski. a) Mieszko I b) Kazimierz Wielki c) Zygmunt III Waza 3) Za jego panowania doszło do pierwszego rozbioru Polski. a) Stanisław August Poniatowski b) Jan Kazimierz c) Zygmunt III Waza 4) Pierwszy koronowany król Polski a) Jan Kazimierz b) Mieszko I c) Bolesław Chrobry 5) W swoim testamencie podzielił państwo na dzielnice. a) Bolesław Prus b) Bolesław Krzywousty c) Bolesław Śmiały 6) Królowa, która poślubiła Władysława Jagiełłę. a) Jadwiga Andegaweńska b) Bona Sforza c) Anna Jagiellonka 7) Został wybrany na króla podczas pierwszej wolnej elekcji (1573). a) Stefan Batory b) Henryk Walezy c) Zygmunt Stary 8) Królowa Polski, która pochodziła z Włoch. a) Anna Jagiellonka b) Bona Sforza c) Ludwika Maria Gonzaga 9) Dowodził bitwą pod Wiedniem w 1683 roku. a) Jan Olbracht b) Jan Kazimierz c) Jan III Sobieski 10) Ostatni król Polski. a) Stanisław Leszczyński b) August III Sas c) Stanisław August Poniatowski.

Królowie i władcy Polski

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?