Create better lessons quicker
1) Лептир живи a) на ливади b) у бари c) у реци d) у језеру 2) Зец живи a) у реци b) на ливади c) у бари d) у језеру 3) На слици је a) плод b) корен c) цвет d) стабло 4) Ово је a) храст b) јелка c) јагода d) винова лоза 5) Овца живи a) у шуми b) у бари c) у тору d) у реци 6) На локвању седи a) b) c) d) 7) Избаци уљеза a) b) c) d) 8) Део биљке у земљи је корен a) тачно b) нетачно 9) На слици су a) корење b) листови c) стабла d) семена e) плодови f) цветови 10) Ово је a) корен b) стабло c) лист d) цвет e) плод f) семе 11) Ово је семе a) нетачно b) тачно 12) Од ове биљке човек у исхрани користи a) семе b) листове c) корен d) плод e) стабло f) семе 13) Пчела са цвета узима мед a) нетачно b) тачно 14) Избаци уљеза a) камилица b) хајдучка трава c) нана d) бели слез e) лала 15) Избаци уљеза a) b) c) d)

Биљке и животиње

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives