Create better lessons quicker
Araştıran-sorgulayan - Sorgulama ve araştırma yürütme için gerekli becerileri kazanırlar ve öğrenmede bağımsızdırlar., Bilgili - Kapsamlı ve dengeli dağılmış disiplinler hakkında derin bir bilgi birikimine ve anlayışa sahip olurlar., Düşünen - Karmaşık sorunları fark etmek ve sorunları çözmek amacıyla eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanmada inisiyatif sahibidirler., İletişim Kuran - İlgileri, düşünceleri birden fazla dilde yaratıcı biçimde, kendine güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla algılar, ifade ederler, İlkeli - Doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, adalet duyguları ile hareket ederler., Açık görüşlü - Farklı bakış açılarını bulmaya ve değerlendirmeye alışıktırlar ve bu konudaki tecrübelerini geliştirmeye isteklidirler., Duyarlı - İnsanların gereksinimleri, duyguları konusunda hassastırlar ve saygılıdırlar., Riski göze alan - Alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve düşünerek yaklaşırlar., Dengeli - Kendilerinin ve başkalarının sağlığı açısından zihinsel, bedensel ve duygusal dengenin önemini bilirler., Dönüşümlü Düşünen - Öğrenimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirebilirler.,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives