Пряко: златен пръстен, остър ъгъл, желязна ограда, дървен стол, топла супа, студен сок, горчив портокал, рибата плува, бистра река, палаво дете, Преносно: облачето плува, златно сърце, студен човек, остър ум, горчиви сълзи, железен характер, палаво поточе, топла прегръдка, тежък ден,

Пряко и преносно значение на думите

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?