Create better lessons quicker
منظمة الجينوم البشري - مجموع الجينات الموجوده في نواة الخلايا , من الام - الجنين , تركيب الحمض الننوي - دي ان ايه , تركيبه - تسلسل نيوكليوتيدات, غابات دي ان ايه للشجر - احماض نووية,

الجينوم البشري

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives