Create better lessons quicker
Karaniwan: Isa sa mga natatanging hayop ng Pilipinas ang Philippine tarsier., Sa timog silangan ng Pilipinas makikita itong maliit na hayop, Malambot ang dulo ng mga daliri ng tarsier., Kumakain ng maliliit na butiki, palaka, at insekto ang tarsier., Binubuo ng malalaki at maliliit na pulo ang bansang Pilipinas., Itatayo sa lupaing ito ang bagong paaralan., Matatalino at masisipag ang mga bagong empleyado ng opisina., Tuwing Miyerkules at Linggo lang kinukuha ang basura sa subdibisyon., Nag-eensayo araw-araw ang mga estudyanteng magtatanghal sa programa., Dapat may disiplina ang mga nagmamaneho ng mga pampublikong sasakyan., Di Karaniwan: Ang tarsier ay may pabilog na ulo at malalaking mata., Ang bawat aksyon ay may katapat na konsekwensiya., Ang pangarap ng Mang Tony ay makatayo ng sarili niyang talyer, Si Vilma ay nakaipon na ng sapat na pera para sa kanyang bagong negosyo., Ako ay magboboluntaryo para maging bantay sa darating na halalan., Sina Grace at Henry ay napiling maging mga kinatawan ng ating paaralan., Ang matandang babae ay nagpasalamat sa binatang tumulong sa kanya., Ang kagandahan ng isang tao ay nakikita sa kanyang mga salita at kilos., Ang magkapatid ay matiyagang nag-aaral para sa kanilang pagsusulit., Ang mga kumot ay donasyon ng mga mag-aaral para sa mga bata sa ampunan.,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives