Create better lessons quicker
1) Alin ang talinhagang pahayag sa tula? a) Pilipino ako sa anyo, sa kulay, b) Ang mutyang bayan ko'y Perlas ng Silangan c) Pilipino akong may dangal na lahi, 2) Ano ang kahulugan ng sagot sa blg.1 ? a) Ang Pilipino ay kulay kayumanggi. b) Ang aking bayan ay mahalaga at mayamang bansa. c) Ako ay Pilipino! 3) Alin ang talinhagang pahayag sa tula? a) Sariwa ang ugat at lubhang matibay. b) Isang maginoo sa ,mamamayang dapat gawing halimbawa. c) Kaya't kabataan, sikaping mag-ani,sa sariling bayan ng dangal at puri. 4) Ano ang kahulugan ng sagot sa blg.3? a) May respeto sa kapwa. b) Batang matapang na kayang harapin ang anumang pagsubok. c) Ang mga kabataan ay dapat magsumikap at palaguin at ingatan ang ating bayan.  5) Alin ang talinhagang pahayag sa tula? a) Natutuwa ako kapag namamasid ang aking magulang at mga kapatid... b) Ang aking tahana'y isang munting pugad na nahihiyasan ng mga pangarap; c) Ang aking tahanan ay walang katulad,tanging kayamanang sa langit nagbuhat.

Switch template

Interactives

Leaderboard

Community Clemen TULA

Philippines

Switch template

Interactives