Create better lessons quicker
1) Az egyenest egy pontja két..............bontja. a) egyenesre b) félegyenesre c) szakaszra d) részre 2) A geometriában a tárgyakat ........... nevezzük. a) dolgoknak b) felületeknek c) testeknek d) vonalaknak 3) Ennyi vége van egy szakasznak: a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 4) Mit látsz a rajzon? a) egyenes b) félegyenes c) szakasz d) pont 5) Ezen a képen egy ...... látható. a) egyenes b) félegyenes c) szakasz d) pont 6) Két alakzat egybevágó, ha a) méretük megegyezik. b) alakjuk megegyezik. c) alakjuk és színük megegyezik. d) alakjuk és méretük megegyezik. 7) Melyik jelölés jelenthet egy pontot? a) b b) á c) P d) AB 8) Két ponton keresztül ennyi egyenest húzhatunk: a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

ponthalamzok kvíz

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives