Create better lessons quicker
összeadandók - szesnöaódadk, kisebbítendő - bntibőíkeeds, hányados - doasynáh, összeadás - zsseödaás, osztandó - sadtnzóo, tényezők - éyntkőze, kivonandó - vdnakioón, mértékegység - gketrsmgéyéé, maradék - kmdréaa, osztás - zosást, tagok - gakto, szorzás - srozsáz, különbség - nöükslbég, osztó - óstzo, kivonás - ioánksv,

VE-Szógépezet-műveletek

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives