Create better lessons quicker
1) Immateriális javak közé tartozik a) könyvelő szoftver b) varrógép c) készpénz 2) Alábbiak közül melyik eszköz? a) vevők b) anyagok c) szállítók d) adótartozás 3) Melyik besorolásba illik növendék hizó és egyéb állatok? a) A/II/5 b) B/IV/2 c) B/I/4 d) B/I/5 4) Melyik tartozik a forgóeszközök közé? a) céltartalékok b) irodaépület c) operációs rendszer d) készpénz 5) Melyik nem tartozik a saját tőke közé? a) jegyzett tőke b) tőketartalék c) elszámolási betétszámla 6) Melyik összefüggés igaz? a) összes eszköz = összes forrás b) összes eszköz > összes forrás c) összes eszköz = saját tőke - kötelezettség 7) Leltározás célja fajtája szerint a) vagyonmegállapító b) nyitó c) teljes 8) Termelő vállalat vagyunk. Melyik mérlegsorba tartozik az 500db csapágyunk? a) B/II/3 b) F/III/5 c) B/I/1 9) Leltárral szemben támasztott alaki követelmények a) folyamatosság b) teljesség c) óvatosság 10) Leltár időpontja szerint lehet a) részleges b) évközi c) záró
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives