Create better lessons quicker
költség - tevékenység érdekében felhasznált termelési tényezők, pénzértékben kifejezett értéke, kiadás - tevékenység érdekében felmerülő eszközcsökkenés, ráfordítás - kibocsátott anyagi javak és szolgáltatások bekerülési értéke, bevétel - válallkozás pénzeszközeinek növekedése, árbevétel - gazdálkodószerv által értékesített termékek és szolgáltatások értéke, hozam - pénzügyileg rendezett és nem rendezett árbevételek,
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives