swyddfa - office, eglwys - church, capel - chapel, tai - houses, gorsaf fysys - bus station, gorsaf yr heddlu - police station, caffi - cafe, bwyty - restaraunt, swyddfa'r post - post office, gwesty - hotel, cigydd - butchers, ysbyty - hospital, canolfan hamdden - leisure centre, sinema - cinema, garej - garage, castell - castle, archfarchnad - supermarket, marchnad - market, banc - bank, gorsaf drenau - train station, tafarn - pub, ffatri - factory, fferyllydd - chemist/pharmacy, amgueddfa - museum, meddygfa - doctor's surgery, llyfrgell - library, deintydd - dentist, maes parcio - car park, theatr - theatre, maes awyr - airport, porthladd - port/docks, traeth - beach, parc - park, ysgol - school, canolfan bowlio deg - bowling alley, canolfan sglefrio iâ - ice skating rink, canolfan siopa - shopping centre, parc sglefrfyrddio - skateboarding park, canolfan ddringo - climbing centre, canolfan wybodaeth twristiaeth - tourist information centre, clwb ieuenctid - youth club, llethr sgïo - ski slope, neuadd y dre - town hall,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?