Create better lessons quicker
1) Melyik napszakban játszódik ez a történet? a) délután b) reggel c) éjszaka 2) Melyik városunk közelében van a sziget, ahol a történet játszódik. a) Szolnok b) Szeged c) Szegi 3) Melyik az a tárgy, amely ennek a versnek az egyik jellemzõ szereplõje. a) hajó b) csónak c) bárka 4) A második versszakban megjelenik az ember. Mi a foglalkozása? a) kanász b) halász c) vadász 5) Mi az ami megtöri a csendet a versben? a) a legény éneke b) a legény hegedûje c) a legény furulyája 6) Mihez hasonlítja az író a sötétséget? a) gyászfátyolhoz b) gyászlepelhez c) gyászkenddõhöz 7) Hol látja a legény a csillagokat? a) az égen b) a víz tükrén c) nem látja 8) Hol lehet eltemetve a nagy király? a) a szigeten b) a folyó medrében c) a temetõben 9) Mibõl van a király koporsója? a) gyémántból, ezüstbõl,aranyból b) aranyból, ezüstbõl,vasból c) aranyból, kristályból, vasból 10) Melyik királynak furulyál a halászlegény? a) Istvánnak b) Mátyásnak c) Attilának

Éjjel a Tiszán-Kvíz

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives