Create better lessons quicker
1) Ki hívta össze sz országgyűlést? a) király b) nádor c) felső tábla d) alsó tábla 2) Hol volt az országgyűlés? a) Bécs b) Pozsony c) Buda d) Debrecen 3) Kik nem vehettek részt az alsó táblán? a) vármegyék követei 2-2 fő b) káptalanok követei c) városok követei d) jobbágyok követei 4) Kik nem voltak jelen a felső táblán? a) városok követei b) főpapok c) arisztokraták d) országos tisztségviselők 5) Hogy hívják ha a király elfogadta a törvényjavaslatot? a) üzenet b) felirat c) szentesítés d) leirat 6) Melyik et nem akarták a haladók megváltozatni? a) céhek b) ősiség törvénye c) közteherviselés d) városok kiváltságai e) jobbágy földjének kérdése f) magyar nyelv ügye 7) Milyen családból származott Széchenyi? a) arisztokrata b) köznemesi c) polgár d) zsellér 8) Hogy hívták a barátját akivel sokat utazott? a) Kossuth Lajos b) Martinovics Ignác c) Sigray Jakab d) Wesselényi Miklós 9) Melyik nem Széchenyi írása? a) Magyar Museum b) Hitel c) Világ d) Stádium e) Lovakról 10) Melyik nem Széchenyi gyakorlati munkája? a) Lánchíd b) Lóverseny honosítása c) balatoni gőzhajózás d) Tisza szabályozása e) Vérmező létrehozása

szav széch-ig

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives