Create better lessons quicker
Тијана има 4 пара ципела. Колико је то ципела укупно?, Edina je kupila 3 para rukavica. Koliko je rukavica ukupno?, Бака у два џепа има по 6 лизалица. Колико је лизалица купила? , Prvi faktor je broj 9, a drugi broj 2. Koliki je proizvod? , Prvi faktor je najmanji parni broj, a drugi faktor ja za 4 veći od njega. Izračunaj njihov proizvod., Faktori su bojevi 1 i 2. izračunaj proizvod., Zeko je pojeo za doručak dvije mrkve, za ručak dvije mrkve i za večeru dvije mrkve. Koliko je ukupno mrkvi zeko pojeo?, Prvi faktor je najveći jednocifreni neparni broj, a drugi je broj 2. Izračunaj proizvod., Na sedam polica se nalazi po dvije knjige. Koliko je ukupno knjiga na policama?, Na dva krova je bilo po 10 lastavica. Koliko je lastavica ukupno?, Горан је од маме и тате добио два пута по два балона. Колико је то балона укупно?, Saša ima u dvije kutije po 8 klikera. Koliko klikera ima ukupno?, Dvije djevojčice imaju po tri lutke. Koliko lutki imaju zajedno?, Alma ima 8 godina, a njena sestra dva puta više. Koliko godina ima Almina sestra?, Emina je pojela dvije šampite. Koliko treba platiti ako jedna košta 1 KM?, Nana je isplela 4 para čarapa. Koliko je ukupno čarapa isplela?, Zadani su faktori 10 x 2. Ako im zamijenimo mjesta koliki će biti njihov proizvod?, Koliki je produkt ako je prvi faktor najmanji parni broj, a drugi faktor najveći jednocifrenin parni broj?, Na stolu je 6 saksija. U svakoj po dvije ruže. Koliko je ruža ukupno?, Tri psa su pojela po dvije kosti. Koliko su ukupno pojeli kostiju?, Sajra je nacrtala sedam puta po dvije visibabe. Koliko je ukupno visibaba nacrtala?, Jedna lopta košta 2 KM. Koliko košta pet lopti?, Maja je ispekla 2 peciva, a Farah 4 puta više. Koliko je Farah ispekla peciva?, Izračunaj proizvod ako su faktori 2 i 5., U dvije korpe se nalazi po 7 jabuka. Koliko je ukupno jabuka u obje korpe?, Izračunaj proizvod ako su faktori 2 i 3., Ивана је купила брату 2 кесице сличица. Колико је то сличица ако у свакој кесици има по 5 сличица?, Једна бубамара има 9 тачкица на телу. Колико тачкица имају две бубамаре?, Izračunaj proizvod brojeva 10 i 2., Ako je 2x9=18 Koliko je 9x2?.

Tekstualni zadaci - množenje brojem 2

Switch template

Interactives

Leaderboard

Random cards is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives