True: לכל גוף יש מסה , על פני הירח המסה של האדם תשתנה , ק"ג הוא יחידת מידה של מסה , המסה של חללית על הירח ועל מאדים היא זהה , ק"ג שווה 1000 גרם , סמ"ק וליטר הן יחידות מידה של נפח , נפח אבן מודדים בעזרת השקעה במים שנפחם ידוע , נפח הוא המקום שגוף תופס במרחב , גז תופס את נפח הכלי ואת צורתו , באחד ליטור יש 1000 מיליטר, False: המשקל של גוף אינו משתנה לעולם, המשקל של גוף אינו תלוי במיקומו בחלל , מסה של נוזל מודדים בעזרת משורה , בעזרת שיטת השקעה במים ניתן למדוד מסה של גזים , לגז אין נפח , אחד סמ"ק שווה לעשרה מילילטר,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?