Create better lessons quicker
Drakon törvényei - Kr.e. 621., a krétai kultúra vége - 15. sz., mükénei kultúra időszaka - 16-12.sz., az ún. sötét kor - 12. 8. sz., a sötét kor más elnevezéssel - homéroszi, átmeneti, anarchikus, a görög gyarmatos. kora - 8-7. sz., szolón törvényei - 594, Peiszisztratosz kora - 560-527, a türannisz kora Athénben - 527-510, Kleiszthenész ref. - 508, görög-przsa háborúk - 492-448, Xerxész kudarca Trákiában - 492, Marathon - 490, Szalamisz - 480, Thermophüle - 480, déloszi szöv. kezd. - 478, pelop.háb - 431-404, Nagy Sándor uralk. - 336-323, Khaironeia - 338, Granikosz - 334, Isszosz - 333, Gaugaméla - 331, Granikosz jelentősége - Kis-Ázsia megsz, Isszosz jelentősége - Egyiptom megsz, Gaug. jelent. - egész Perzsia megsz, II.Philipp. ellenfele - Demoszthenész, szónoklat v.ki ellen - philippika, teljesen újszerűen megold egy problémát - átvágja a gordiuszi csomót, a Nílus-delta leghíresebb városa - Alexandria, Alexandrosz diadochosai - Ptolemaius, Antigonos, Seleukos,

9.NagySándorEgyszerűszöveg2

by Anonymous

Leaderboard

Flip tiles is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives