Create better lessons quicker
1) Az alábbiak közül melyik nem programozási nyelv? a) C# b) Algol c) Ada d) Argol 2) Minek a továbbfejlesztése a C#? a) Borland C b) RobotC c) C++ d) Java 3) Hogyan íratunk ki a képernyőre szöveget C#-ban? a) printf("szöveg"); b) WriteLine("szöveg"); c) Console.WriteLine("szöveg"); d) Consol.Writ("szöveg"); 4) Mit csinál az elágazás? a) feltétel teljesülésekor fut le b) Többször fut le c) hiba esetén fut le d) ritkán fut le 5) Mi a kulcsszava az elágazásnak C#-ban? a) while b) if c) tree d) away 6) Miben lehet C# programot írni? a) debugger b) IDE c) SATA d) compiler 7) Mit csinál a while? a) elágazás b) ciklus c) kiíratás d) beolvasás 8) Mit tárolhatunk le egy int típusú változóban C#-ban? a) szöveget b) valós számot c) logikai értéket d) egész számot 9) Miket tárolhatunk le egy bool típusban C#-ban? a) 1,93 b) "Igaz" c) Hamis d) 6 10) Hogyan hivatkozunk az "a" nevű tömb 3. elemére C#-ban? a) a.3 b) a(3) c) a:3 d) a[2]
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives