Create better lessons quicker
, atalnod / comma - i ddangos oedi mewn brawddegau, . atalnod llawn / full stop - i ddangos diwedd brawddeg, ' collnod / apostrophe - i ddangos bod llythrennau ar goll, " " dyfynodau / speech marks - i ddangos bod pobl yn siarad mewn stori, ? gofynnod / question mark - ar ddiwedd cwestiwn, ! ebychnod / exclamation mark - i ddangos braw neu syndod, I priflythyren / capital letter - ar ddechrau brawddeg, enw person a lle, ( ) cromfachau / brackets - er mwyn ychwanegu gwybodaeth,

Atalnodi

Created bymedwards549

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch Template

Interactives