Create better lessons quicker
1) Web alati su... a) lako dostupni b) teško dostupni c) svi besplatni d) jako skupi 2) Web alati nisu ? a) saradnja b) zabava c) komunikacija d) gubljenje vremena 3) Koliko imamo web alata? a) 10000 b) 20000 c) ne zna se tačan broj d) milion 4) Zbog čega bi trebali koristiti web alate? a) zbog učenika b) zbog stručnog usavršavanja c) zbog toga što smo nastavnici d) zbog svega navedenog 5) Web alate možemo koristiti... a) i za nastavne i za projektne aktivnosti b) za projektne aktivnosti c) za nastavne aktivnosti 6) Mentimetar je... a) alat za izradu mapa uma b) prezentacijski alat c) alat za izradu kvizova d) je alat za izradu ukrštenica

Šta znamo o web alatima?

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives