IMENICE: sok, okvir, ogledalo, nebo, kukci, livada, trava, ljubav, srce, žaba, grmljavina, jelo, GLAGOLI: pjevao je, igra se, spava, leži, gleda, dodaje, misli, otapa se, je sanjao, kuhat će, crtao je, plače, PRIDJEVI: drvena, travnata, razigrana, seoska, majčina, Nikolinin, miroljubiv, crvena, kratka, svjetlucavo, metalna, Markove,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?