Darn o fetel sgleiniog gyda phwynt ar un pen a llygad ar y pen arall., Rhywbeth sydd yn cymorth i fesur maint neu bellter., Eitem ar gyfer torri ffabrigau, papur a defnyddiau arall., Rhywbeth sydd wedi'i gynhyrchu gan ffibr tecstilau, gwehyddu neu wau., Mae modd creu patrymau drwy glymu rhannau o'r ffabrig a'i osod yn llifyn., Dillad rhad a gynhyrchir yn gyflym er mwyn ymateb i'r tueddiadau diweddaraf., Ffurfio rhywbeth drwy roi rhannau at ei gilydd neu gyfuno., Darn tenau o fetel gyda phwynt miniog ar un pen a phen crwn ar y llall., Darn hir, tenau o ffibr a ddefnyddir wrth wnïo., Rhywbeth i dorri neu dynnu'r pwythau yn rhydd., Peiriant trydanol efo nodwydd sy'n gwnïo darnau o ffabrig at ei gilydd., Cynllun neu luniad a gynhyrchir i ddangos golwg a swyddogaeth neu weithrediadau eitem neu wrthrych arall cyn iddo gael ei wneud., Amlinellu'r broses sydd angen ei ddilyn i greu rhywbeth., Person sy'n cynllunio edrychiad neu swyddogaeth rhywbeth cyn iddo gael ei greu., Dyma beth sydd yn rheoli cyflymder peiriant gwnïo., Pan fydd rhywbeth yn cael ei ychwanegu er mwyn newid sut mae rhywbeth yn edrych., Yn y byd yma mae hwn yn rhywbeth sydd yn newid yn rheolaidd ac yn ymwneud efo tueddiadau cyfoes dillad., Yr enw ar yr holl brosesau gwahanol o greu..

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?