1) Израчунај збир бројева 45 и 7 a) 51 b) 52 c) 53 d) 54 2) Израчунај збир бројева 14 и 9. a) 25 b) 24 c) 23 d) 22 3) Израчунај збир бројева 66 и 5 a) 71 b) 69 c) 72 d) 75 4) Израчунај збир бројева 48 и 3. a) 50 b) 51 c) 52 d) 53 5) Збир бројева 34 и 8 је... a) 41 b) 40 c) 39 d) 42 6) Збир бројева 77 и 7 је ... a) 73 b) 77 c) 84 d) 83 7) Број 88 увећај највећим једноцифреним непарним бројем. a) 97 b) 98 c) 96 d) 99

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?