Create better lessons quicker
my - we, rzucać - throw, ruszać się - move, kości - bones, mięśnie - muscles, ręce - hands, pomagać - help, kopać - kick, stopy - feet, my mamy - we have got, używać - use, nogi - legs, ramiona - arms, palce u stóp - toes, palce (u rąk) - fingers,

Big English 2 (Unit 2, czytanka)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives